Current Research Interests:

System Identification, Control, Optimization and Machine Learning with applications to the understanding and (re-)design of natural (biomedicine) and man-made systems (manufacturing, robotics).

Testbed in my lab:

Quadrotors (Vicon Motion Capture System, Crazyflie 2.0)

Robots (UR3, Kinect, …)

Hypersim

GPU cluster (Nvidia 1080, …)

Group at Huazhong UST:

Faculty: Prof. Yong Zhang, Prof. Chao Deng, Dr. Renzhi Lu, Dr. Junyang Jin, Dr. Cheng Cheng, Dr. Zuogong Yue, Dr. Liren Yang

Assitant: Mrs Qin Yang

Postdocs: Dr. Xiuting Li (PhD Maths HUST, 2016-2020, first job: associate professor, HAU), Dr. Cheng Cheng (PhD Imperial College London, 2018-2020, first job: lecturer, HUST), Dr. Wei He (PHD HUST, 2017-2020, first job: lecturer, HUST), Dr. Shaolin Ran (PhD Wuhan University of Technology, 2020-2023), Dr. Guijun Ma

PhDs: (Ongoing) Jingyu Yang, Yi Shen, Zhexuan Zeng, Feng Hua, Qianjun Liu, Zelin Deng, Chaoying Yang, Xuechun Qiao, Xiaohua Li, Xing Liu, Yinuo Jiang, Jiayu Fang

(Graduated): Ruijuan Chen (lecturer, Wuhan Textile University), Zuowei Ping (lecturer, Naval University off Engineerinng), Junlin Li (lecturer, Fuyang Normal University), Wei Zhou (Huawei, Co-supervised with Prof. Hai-Tao Zhang), Weigao Sun (Huawei, Co-supervised with Prof. Hai-Tao Zhang), Yunlong Dong (postdoc, Tsinghua), Xiuchuan Tang (postdoc, Tsinghua), Guijun Ma (postdoc, HUST), Tan Shen (ASML), Yuqiang Wu (lecturer), Yasen Wang (researcher)

Masters & Undergraduate TA: Too many

Long-term Visitors: Hanmi Zou(6.2019-7.2019, Berkeley), Prof. Jorge Goncalves (6.2018 - 8.2018, Cambridge), Prof. Vassilis Vassiliodis (9.2017 - 10. 2017, Cambridge), Prof. Xiaowei Deng (8.2018 - 9.2018, HKU), Prof. Tao Yang(6.2017 - 7.2017, UNT), Prof. Jun Liu (5.2017 - 6.2017, Waterloo), Frank Jiang (9.2016 - 10.2016, UC Berkeley), Dr. Wei Pan (8.2016 - 9.2016, Imperial College), Yorie Nakahira (Caltech)

Group Alumni Undergrads: (and where they are now.)

Class 2017: Xuejun Wang(CMU), Yuzhen Liu(Tsinghua), Jiazhuo Qin(UCSD), Haowei Xiang(UMICH)

Class 2018: Jiamu Sun(Waterloo)

Class 2019: Man Huang, Qianhui Yu (Columbia), Yuan Li(USC), Liang Li, Liying Lu(HKU), Zili Cai(CMU)

Class 2020: Sen Zhao(JHU), Basi Teng(Cambridge), Yuxuan Zhao(UMICH), Hanzhe Zhang(Waterloo), Wei Huo, Yuxing Zhong(HKUST)

Class 2021: Xiong Zeng(UMICH), Xiao Hu(UMICH)

Class 2022: Zhiwei Zheng (Berkeley)

Since 2022, I rarely take any new undergrads in my lab as there are too many graduate students to supervise…

Previously Co-supervised Students:

Yiming Li (M.Phil., Cambridge, 2015-2016), Dr. Zuogong Yue (Ph.D., LCSB, 2014-2018), Dr. Wei Pan (Ph.D., Bioengineering, Imperial College, 2011-2015), Dr. Peyman Gifani (Ph.D., Control Engineering, Cambridge, 2011-2015), Dr. David Hayden (Ph.D., Control Engineering, Cambridge, 2011-2015), Dr. Alberto Carignano (Ph.D., Control Engineering, Cambridge, 2011-2014), Dr. Xin Yang (Ph.D., Electrical Engineering, Cambridge, 2011-2014), Dr. Neave O’Clery (Ph.D., Mathematics, Imperial College, 2011-2013).